intäkt

(revenue, earnings) – värdet av de varor och tjänster som ett företag säljer, bokfört för den tid då varorna tillverkades eller tjänsten utfördes. Syftet är att kunna ställa de pengar som företaget tar emot för en prestation (vara eller tjänst) mot de kostnader som företaget har för att utföra prestationen. Företaget får kanske inte betalt förrän i efterhand. Om man då bokför inbetalningen först när den kommer kan det se ut som om företaget har haft en dålig ekonomisk ställning (bara kostnader) tills pengarna kom in. Genom att bokföra samma pengar som en intäkt för den tid då prestationen utfördes får man en mer rättvisande bild av företagets ekonomi. Enkelt exempel: prestationen utförs under två kvartal, betalningen kommer in i slutet av det andra kvartalet. Intäkten delas då upp på två delar som bokförs på varsitt kvartal. – Man skiljer i bokföring mellan intäkter, inkomster och inbetalningar. Det är tre olika sätt att se på samma pengar. I enkla fall, som när man säljer varor över disk mot kontant betalning, kan man nöja sig med att bokföra in- och utbetalningar. Men i andra fall kan intäkten redovisas på en annan tid än inkomsten, och inbetalningen kan i sin tur komma på ett annat datum. – Summan av företagets intäkter under ett år kallas också för omsättning.

[företag och ekonomi] [ändrad 15 mars 2020]