oövervakad inlärning

(unsupervised learning) – om maskininlärning: system där programmets uppgift är att hitta mönster och avvikelser i en datamängd utan att ha fått instruktioner om vad som är rätt eller fel. Programmet ska hitta strukturer i datamängden och dessa ska sedan kunna användas för olika ändamål som analys, kategorisering eller för att upptäcka misstänkta brott. – Se också djup maskininlärning och jämför med övervakad inlärning. (Även: oövervakad maskininlärning, icke övervakad inlärning, icke övervakad maskininlärning.)

[maskininlärning] [ändrad 11 juni 2020]

Dagens ord: 2020-06-15