övervakad inlärning

(supervised learning) – om maskininlärning: träning av program genom att det får behandla en uppsättning med källdata och relaterade måldata. – I övervakad inlärning får programmet så att säga veta facit (antingen i förväg eller under inlärningens gång): dess uppgift är att hitta regler som bestämmer hur man kommer fram till rätt svar (måldata). – Enkelt exempel: Programmet får se bilder på katter och hundar (källdata), och det får också veta vilka bilder som föreställer katter respektive hundar. Uppgiften är att hitta regler för hur man med bildigenkänning skiljer på de två husdjuren. – Jämför med oövervakad inlärning och djupinlärning. (Även: övervakad maskininlärning.)

[maskininlärning] [ändrad 28 september 2021]

Dagens ord: 2021-10-29