Open web application security program

förkortat OWASP – ideell organisation för säkrare program. Organisationen vill hjälpa företag att utveckla, köpa och underhålla program som är säkra. – Se owasp.org.

[it-säkerhet] [organisationer] [ändrad 15 augusti 2017]