OpenNet Initiative

(ONI) – ett nordamerikanskt projekt som studerar och analyserar censur, filtrering och övervakning på internet. Drivs av universiteten i Cambridge och Oxford i England, i Toronto (Citizen Lab) och Harvard. ONI publicerar över­sikter och informerar om konsekvenserna av censur, filtrering och övervakning. – Se opennet.net. – Läs också om Herdict.

[censur] [övervakning] [ändrad 28 januari 2019]