Herdict

en webbaserad tjänst som kartlägger vilka webb­sidor som inte är tillgängliga – oavsett om detta beror på tekniska fel, censur eller något annat. – Herdict bygger på att många använd­are rappor­te­rar otillgängliga webbsidor med hjälp av ett tilläggs­pro­gram i sina webbläsare. – Namnet: Herdict är en samman­drag­ning av engelska herd och verdict. Det är ett projekt inom OpenNet Initiative, avslutat 2019. – Läs mer på denna webbsida.

[censur] [gräsrotsbaserat] [webbtjänster] [ändrad 25 oktober 2018]