operationssekretess

(operational security, OPSEC) – en organisa­tions åtgärder för att lämna så få spår som möjligt efter sig. Detta gäller elektron­isk kommunikation, men naturligtvis också annan verksamhet. Om möjligt ska man utplåna alla spår efter medde­landen och annan informa­tion, och om det inte går, se till att meddelandena inte går att läsa (genom kryptering) och att det inte heller går att utvinna annan information från dem.

[it-säkerhet] [ändrad 21 september 2018]

Dagens ord: 2015-10-15