öppen standard

standard som är publicerad och allmänt till­gäng­lig. Det finns ingen allmänt veder­tagen definition av öppen standard, men ett vanligt krav är att standarden får användas gratis. – På engelska: open standard.

[standarder] [öppet] [ändrad 12 november 2018]