optisk nätverksenhet

(optical network unit, förkortat ONU) – slutpunkten i ett passivt optiskt nätverk närmast slutanvändaren. Därefter finns en optisk nätverksterminal (optical network terminal, ONT) som omvandlar den optiska signalen till en elektronisk signal som användaren kan ta emot. Skillnaden mellan optisk nätverksenhet och optisk nätverksterminal ignoreras ofta, eftersom de fungerar ihop. Man talar om ONU/ONT.

[optisk dataöverföring] [ändrad 31 mars 2020]