organiskt sökresultat

om sökmotorer: den oförändrade listan över de webbsidor som svarar mot användarens sökning. Detta till skillnad från reklam och sponsrade länkar. Det organiska sökresultatet tas fram av själva sök­motorn, medan sponsrade länkar och reklam tas fram av andra program med ledning av användarens sökning och annat man vet om användaren och dennes preferenser. – På engelska: organic search result.

[sökmotorer] [ändrad 7 maj 2020]