organiskt sökresultat

om sökmotorer: själva listan över webbsidor som svarar mot användarens sökning. Detta till skillnad från reklam och sponsrade länkar. Det organiska sökresultatet tas fram av själva sök­motorn, medan sponsrade länkar och reklam tas fram av andra program med ledning av användarens sökning och annat man vet om användaren.