out-of-band

– utomband, utanför band[et]:

  1. – om radioteknik: utanför det frekvens­band som sänd­ning­arna görs på, till exempel out-of-band radiation, utom­bands­strål­ning;
  2. – om nätverk: om kommunikation genom en särskild förbindelse som är skild från kommunikationen i resten av nätverket. Kan till exempel användas för meddel­anden till administra­tören.

– Se också out-of-band update.

[datakommunikation] [radio och tv] [ändrad 4 september 2018]