output

utdata på svenska – resultatet av körningen av ett program. På engelska kan verbet to output också användas i betydelsen mata ut. – Se också i/o.

[data] [ändrad 14 januari 2020]