utdata

(output) – resultatet av en dators arbete, klart för utmatning, det vill säga för visning på bildskärm, för utskrift eller för uppspelning. Jämför indata.