over-Mac

to over-Mac – ”att över-Maca” – att förenkla något så mycket att det blir mindre användbart. Syftar på utformningen av Macintosh och program för Macintosh, där Apple går in för att minska antalet val och alternativ.

[användargränssnitt] [fel] [ändrad 9 juni 2020]