överhörning

(crosstalk) – det att signalen från en ledning kommer in på en an­gräns­ande ledning eller kanal. Signalen ”läcker över”. Ordet användes först om telefoni och ljudinspelningsteknik, men det kan också användas om andra elektriska eller optiska signaler där man inte längre kan tala om ”hörning”. – När det gäller ljud som tas in av fel mikrofon vid en konsert eller in­spel­ning talar man på engelska om spill.

[datakommunikation] [elektronik] [musik] [ändrad 30 juni 2017]