Overnet

ett nerlagt nätverk för fildelning, alltså för utbyte av musik, filmer och annat material i ett partnerbaserat nät på internet. Det lades ner 2006 efter påtryckningar från musikbranschen. – Overnet var nära besläktat med eDonkey. eDonkey är också stängt efter påtryckningar från musikbranschen, men på grund av nätverkets decentraliserade uppbyggnad går det inte att stoppa det helt. – Läs mer i Wikipedia.

[fildelning] [nerlagt] [ändrad 14 november 2013]