own

to own – ”att äga” – i internetjargong: vara bäst, överträffa, besegra, ta över. På svenska ibland: ”hon äger” – hon är bäst. – Ofta förekommer den avsiktliga felskrivningen pwn eller p0wn (skrivs med nolla i stället för o, vilket kanske inte syns här).

[jargong] [ändrad 18 februari 2021]