paddpejling

skämtsamt om kontroll av eventuellt innehav av surf­­platta (så kallad padda). – Ordet padd­­pejling anspelar på tv‑pejling, alltså sökande efter tv‑apparater, vars ägare inte har betalat tv-avgift, med hjälp av elektroniska mätinstrument. (Något som inte har före­­kommit sedan 1990‑talet). – Surf­plattor och persondatorer be­lades i februari 2013 med tv‑avgift, men det av­skaffades i juni 2014.

[surfplattor] [tv] [ändrad 6 december 2018]

Dagens ord: 2013-01-25