paddpejling

skämtsamt om kontroll av eventuellt innehav av surf­­platta (så kallad padda). – Ordet padd­­pejling an­spelar på tv-pejling, alltså sökande efter tv-apparater med hjälp av elektroniska mät­­instrument. (Något som inte har före­­kommit sedan 1990-talet). Surf­plattor och person­datorer be­lades från februari 2013 med tv-avgift, men det av­skaffades i juni 2014.

Dagens ord: 2013-01-25