PAN

förkortning för personal area network

  1. – ett vanligtvis trådlöst nät för direktförbindelse på några meters håll mellan handhållna datorer eller mellan handhållen dator och skrivare eller andra tillbehör;
  2. – en teknik, utvecklad på MIT och på IBM för direkt dataöverföring mellan två personer. De bär på varsin liten sändare och mottagare, och data överförs genom kropparnas elektriska laddning, till exempel vid handskakning. – Se denna artikel;
  3. – äldre version av kroppsbaserad dataöverföring, utvecklad vid MIT, se denna artikel från 1980.

[trådlöst] [förkortningar på P] [ändrad 19 november 2017]