paperless trail

elektroniska dokument och trans­aktioner som ger en bild av en persons handlingar. Ut­trycket an­spelar på paper trail.