paracopyright

kritisk beteckning på utvidgningar av upphovsrätten. Exempel: förbudet i USA (se DMCA) mot att tillverka eller sälja program som kringgår kopieringsskydd på digitalt material. – Para är ett grekiskt ord som kan översättas med vid sidan av, intill.

[upphovsrätt] [ändrad 15 januari 2018]