patchwriting

det att en skribent lånar formuleringar eller hela stycken från andra skribenter, ofta från texter på inter­net – hopplock. Eventuellt med mindre ändringar. Det kan vara rena plagiat eller ofull­gångna försök att åter­berätta. Patchwriting används också medvetet som en litterär teknik, mot­svarande kollage i bild­konsten. – Detta har inget att göra med termen patch i betydelsen programrättelse.

[konst och litteratur] [ändrad 22 oktober 2020]