patchwriting

när en skribent lånar formuleringar eller hela stycken från andra skribenter, ofta från texter på inter­net (se patch). Eventuellt med mindre ändringar. Det kan vara rena plagiat eller ofull­gångna försök att åter­berätta. Patch­writing används också medvetet som en litterär teknik, mot­svarande kollage i bild­konsten.