PCDATA

i XML står #PCDATA, när det förekommer i en DTD (dokumenttypsdefinition), helt enkelt för vanlig text.

[xml] [ändrad 17 februari 2018]