pcdata

i xml står #PCDATA, när det förekommer i en dtd (dokumenttypsdefinition), helt enkelt för vanlig text.