pci dss

Payment card industry data security standard – standard för säkra kreditkortsbetalningar, fastställd av branschorganisationen PCI. Standarden fastställdes 2004 och är gemensam för alla ledande kreditkortsföretag. Se pcisecuritystandards.org.