peer-to-peer

p2p – nätverk där alla anslutna datorer kommunicerar med varandra som jämlikar (peers) – se icke-hierarkisk.