peer-to-peer

(P2P) – om nätverk där alla anslutna datorer kommunicerar med varandra som jämlikar (peers) – se icke-hierarkisk.

[nätverk] [ändrad 11 december 2019]