persistent identifikator

id-nummer eller namn som identifierar ett objekt under hela dess livstid, även om det flyttas. Används bland annat i arkiv och på bibliotek. En persistent identifikator beskriver därför inte objektet genom att beskriva var det finns eller hur man hittar det (som en webbadress gör), utan är knutet till objektet som sådant – som ett personnummer. – På engelska: persistent identifier.

[arkiv och bibliotek] [ändrad 18 december 2018]