personlig e-legitimation

e-legitimation som bara gäller för en bestämd person, men inte för en organisation (myndighet, företag).

[identifiering] [ändrad 27 april 2020]