personlig e-legitimation

e-legitimation som bara gäller för en viss person, men inte för en organisation (myndighet, företag).