personuppgiftsbiträde

(processor, data processor) – i Dataskyddsförordningen: företag eller person som behandlar personuppgifter för någon annans räkning. Uppdragsgivaren kallas för personuppgiftsansvarig, på engelska controller. Det förutsätts att personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter enbart i enlighet med uppdragsgivarens instruktioner och riktlinjer, och inte för egna syften. Enligt Dataskyddsförordningen är det uppdragsgivaren, den personuppgiftsansvariga, som helt och hållet ansvarar för hanteringen av personuppgifterna. Kontrakt och avtal måste alltså klart och tydligt ange vad som gäller. Detta ska inte heller gå att kringgå genom att personuppgifts­biträdet i sin tur anlitar ett personuppgiftsbiträde: i så fall följer av­talet med den personuppgiftsansvariga alltid med. – Samma term användes i den avskaffade Person­upp­gifts­lagen†, PuL.

[dataskyddsförordningen] [personuppgifter] [ändrad 28 oktober 2019]