piggyback

[åka] snålskjuts – allmänt om när någon utnyttjar någon annans resurser, med eller utan lov, eller när en funktion använder en annan funktions resurser. Ride piggy­back betyder rida på axlarna;

  1. – piggybacking – använd­ning av någon annans trådlösa nätverk utan lov: snålsurf­ning – läs också om wardriving;
  2. – piggyback advertising eller piggyback marketingsnålskjutsannonsering – annonser och reklam som kommer tillsammans med någon annans reklam. Snålskjutsannonsering är vanligt på webben: förutbestämda webbannonser öppnas i extrafönster när användaren tittar på andra företags annonser. Den funktionen är inbyggd i en del gratisprogram. Snålskjutsannonsering kan också ske med tillstånd, särskilt när det gäller tryckt reklam. Ett företag kan till exempel låta en ideell organisation skicka med reklam i ett utskick;
  3. – piggyback slurping (föråldrat) – avläsning av datakommunika­tion genom att man kopplar in en dator på linjen.

[avlyssning] [marknadsföring] [trådlöst] [ändrad 11 januari 2016]