piggyback

[åka] snålskjuts – allmänt om när någon utnyttjar någon annans resurser, med eller utan lov, eller när en funktion använder en annan funktions resurser. Ride piggy­back betyder ’rida på axlarna’;

  1. – piggybacking – använd­ning av någon annans trådlösa nätverk utan lov: snålsurf­ning – läs också om war­driving;
  2. – piggyback advertising eller piggyback marketingsnål­skjuts­annonse­ring – annonser och reklam som kommer tillsam­mans med någon annans reklam. Snål­skjuts­annonse­ring är vanligt på webben: förut­bestämda webb­annonser öppnas i extra­fönster när användaren tittar på andra företags annonser. Den funktionen är inbyggd i en del gratis­program. Snål­skjuts­annonse­ring kan också ske med till­stånd, särskilt när det gäller tryckt reklam. Ett företag kan till exempel låta en ideell organisa­tion skicka med reklam i ett utskick;
  3. – piggyback slurping (föråldrat) – avlyss­ning av datakommunika­tion genom att man kopplar in en dator på linjen.