pixeldjup

mått på hur mycket information som ingår en en bildpunkt (pixel) – antalet ettor och nollor som beskriver pixeln. Det minsta pixeldjupet är 1, vilket innebär att pixeln kan vara tänd eller släckt, alltså vit eller svart (1 eller 0). (Alternativt annan färg som är av eller på.) Ett pixeldjup på 8 ger 256 (28) nyanser. – På engelska: pixel depth. – Läs också om pixelmått.

[bildbehandling] [ändrad 19 september 2018]