plan file

planfil – fil med information om datorns ägare, avsedd för andra användare som anropar datorn. – Planfilen användes från början för saklig information om användaren och dennas planer för den närmaste tiden, men har med tiden blivit utrymme för högst individuella, ofta humoristiska uttryck. Kan läggas in i Unix-system. Anropas med instruktionen Finger.

[filer] [unix] [ändrad 29 juni 2017]