plasmaskärm

(plasma display, plasma display panel, PDP) – tunn bildskärm där bildpunkterna är små fickor (celler) med gas. – När gasen i  plasmaskärmens celler upphettas till plasma avger den ultraviolett ljus som får en fosforesce­rande beläggning att avge synligt ljus. Bildskärmen består av två glasplattor med miljoner sådana celler emellan, och varje cell är ansluten till två elek­troder. Plasma­skärmar ger en skarp, tydlig bild, kan ses från alla riktningar och passar bra för video och tv. Enfärgade plasmaskärmar har funnits sedan 1960‑talet, oftast med orange eller grön färg mot svart. De trängdes ut för att de var dyra. Plasmaskärmar för fyrfärg har funnits sedan 1995. På 00‑talet blev plasmaskärmar vanliga i tv‑apparater, efter­som de kan göras stora samtidigt som de är tunna. – Plasma är en gas som upphettas under tryck så att den blir joniserad, det vill säga så att elektroner och atomkärnor rör sig oberoende av var­andra. Det är ett av materiens fyra tillstånd: fast, flytande, gas och plasma. Det synliga ljuset i en plasmaskärm kommer inte direkt från plasma, utan från den fosforesce­rande beläggningen som aktiveras av ultraviolett ljus från plasma.

[bildskärmar] [fysik] [ändrad 8 september 2020]