Poes lag

(Poe’s law) – ”Utan en blinkande smilis eller annan uppenbar humor­­markering är det omöjligt att göra en parodi på en kreationist på ett sådant sätt att inte någon för­­växlar det med äkta vara.” – Med andra ord: det är praktiskt taget omöjligt att skilja parodier på religiös fundamentalism från allvarligt menad fundamentalism. Att åberopa Poes lag innebär alltså att säga att ”det här inlägget (om religion) måste vara skrivet på skämt”. – Lagen har namn efter en Nathan Poe, för övrigt okänd, som formulerade lagen i ett debattinlägg på Christianforums (länk). – En reviderad version av Poes lag lyder: ”På internet går det inte att avgöra ifall någon skämtar.”

[diskussioner] [lagar] [ändrad 15 juni 2017]