humörfigur

(smiley) – enkel figur som i textmeddelande visar en känsla, attityd eller reaktion. De enklaste humör­figurerna är samman­satta av tecken på tangent­bordet, till exempel :-) för leende, ;-) för blinkning, :-( för ledsen. Många ord­behandlare, e-post­program och mobil­telefoner byter auto­mat­iskt ut dessa tecken­kombinationer mot små teckningar (☺ 😉 ☹). En humörfigur kan också kallas för emotikon (emoticon), förkortat emot (en emot, flera emoter, engelska emote), humör­gubbe, humör­symbol eller smilis. Läs också vad Data­term­gruppen skriver (länk). – Från Japan har emojier spritt sig över världen, och det finns också introjier för intro­verta. – Den första kända humör­figuren i datatext, se på Carnegie Mellon-universitetets webbsidor, användes den 19 sep­tem­ber 1982 av Scott E Fahlman (länk)Carnegie Mellon-universitetet. Liknande kombinationer av tecken användes dock redan 1967 i maskin­skriven text, se Snopes (länk). 2009 hittade New York Times något som kan vara en humörfigur i utskriften av ett tal som Abraham Lincoln höll 1862, se här. – Läs också om assicon och reaction gif.