point release

mindre uppgradering av ett program; ny leverans av programmet med bara mindre förändringar: rättelser och mindre förbättringar.

[versioner] [ändrad 1 maj 2020]