Polaris

kod som gör inläsningen av webbsidor märkbart snabbare. – Enligt under­sök­ningar 2016 minskar Polaris koden för nerladdning av webbsidor med i genomsnitt 34 procent. Enkelt uttryckt gör Polaris att webb­läsaren kan hämta webbsidans komponenter på ett systematiskt sätt så att det blir så få hämtningar som möjligt. Koden läggs in på webbsidan (Polaris är alltså inget tillägg), och kan sedan exekveras av alla webbläsare. – Polaris har ut­veck­lats av forskare på MIT. – Läs mer här.

[webbläsare] [ändrad 19 november 2017]