positionering

  1. positionsbestämning: fastställning av var man själv eller något annat är med hjälp av GPS eller på annat sätt;
  2. – att inta eller försöka inta en plats i överförd bemärkelse. Att ett företag positionerar sig på marknaden betyder att det definierar sig i förhållande till konkurrenter och kunder.

– På engelska: positioning.

[geo] [marknadsföring] [ändrad 10 november 2018]