postmodemism

en litterär genre som introducerades 1999 av Eric Idle (ericidle.com) i boken The road to Mars (länk).

[böcker] [ändrad 18 juni 2019]