praktik

(practice) – beprövat tillvägagångssätt – ett väl fungerande sätt att lösa en viss typ av problem, grundat på långvarig erfarenhet. Inom system­ut­veck­ling har Ivar Jacobson infört termen practices för systemutveckling som tar till vara tillvägagångssätt från flera filosofier. Främst bygger practicesUnified process, agil systemutveckling och så kallad process improvement.
– Ordet praktik har flera andra betydelser.

[systemutveckling] [ändrad 4 juni 2017]