prioritetskö

en datastruktur: lagrade värden lämnas it i prioritetsordning; värden som har tilldelats samma prioritet lämnas ut i turordning. Prioritetsnivån sätts av programmet. Om värden med högst prioritet lämnas ut först talar man om maxprioritetskö. I en minprioritetskö lämnas värden med lägst prioritet ut först. –Se också trappa (heap).

[datastrukturer] [ändrad 31 oktober 2019]