procent

hundradel – skilj mellan procent och procentenhet. En ökning från fem procent till åtta procent är en ökning med tre procentenheter. Men det är en ökning med 60 procent. – Procenttecknet % används i programmering i olika betydelser, se Wikipedia. – Skrivregler: i tidningsartiklar och berättande text bör man inte använda procenttecken, utan skriva ut ordet procent. Undantag är facktexter, där det nämns många procentsatser, samt tabeller. När man använder procenttecken bör det skrivas med ett fast ordmellanrum efter siffrorna, till exempel 42 %.

[matematik] [tecken] [ändrad 11 september 2019]