processbyte

(context switch) – byte från en process till en annan i en dator med multikörning. Detta görs många gånger innan processen är avslutad. Därför måste operativsystemet spara data om processens tillstånd innan den kan byta process, och när den övergår till den andra processen läser den in sparade data om den processens tillstånd. Dessa data kallas för context på engelska. De hanteras av ett processkontrollblock, på engelska process control block, förkortat PCB.

[programkörning] [ändrad 20 januari 2016]