produktlivscykelhantering

(product lifecycle management, PLM) – hantering av en produkt från idé till avveckling. – Mer detaljerat omfattar processen idé, produktutveckling, tillverkning, marknadsföring, användning, service och underhåll, produktförbättring och slutligen avveckling med, där det behövs, återvinning (se ITAD). Ett exempel på livscykel är att bilföretag behöver tillhandahålla reservdelar och service för en bilmodell i många år efter att tillverkningen av den modellen har upphört. Biltillverkaren behöver också ge information om hur bilen ska skrotas. – En något annorlunda form av produktlivscykelhantering handlar om hur en produkt förändras och differentieras under den tid som den tillverkas och marknadsförs. – Engelskspråkiga Wikipedia gör skillnad mellan två företeelser med samma namn, se här (tillverkning) och här (marknadsföring).

[innovation och produktion] [produkter och tjänster] [ändrad 4 december 2018]