programmering

att tänka ut, planera, framställa och testa datorprogram. Att ”skriva kod” är alltså inte samma sak som att programmera: det är bara en del av jobbet. När programmering görs med ingenjörsmässiga metoder talar man om programutveckling eller systemutveckling.

[programmering] [ändrad 13 augusti 2019]