programmering

uttänkande, planering, framställning och testning av datorprogram. – Att ”skriva kod” är alltså inte samma sak som att programmera: det är bara en del av jobbet. När programmering görs med ingenjörsmässiga metoder talar man om programutveckling eller systemutveckling. – IDG:s artiklar om programmering: länk.

[programmering] [ändrad 25 mars 2023]