programmering

att tänka ut, planera, framställa och testa datorprogram. Att ”skriva kod” är alltså inte samma sak som att programmera, det är bara en del av jobbet. När programmering görs med ingenjörsmässiga metoder talar man om programutveckling eller systemutveckling.