Project Sunroof

Googles projekt för att hjälpa husägare att räkna ut ifall det skulle löna sig att installera sol­paneler på taket. – Project Sun­roof räknar ut hur mycket solenergi som faller på varje tak i ett visst område och sätter det i relation till elpriset och kostnaderna för att installera sol­paneler. Informationen kommer delvis från Google Earth. Tjänsten var tidigare tillgänglig bara i USA, men lanserades 2018 i Storbritannien. – Affärs­­idén är att skicka informa­tionen till de berörda husägarna tillsammans med förslag om installatör: om det blir affär betalar installatören provision till Google. – Se sunroof.withgoogle.com.

[elektrisk ström] [geo] [ändrad 27 november 2018]