propellerhead

propellerskalle eller propellerhuvud –– kunnig men världs­främmande tek­niker eller pro­gram­me­rare –– en nörd eller geek. Jäm­för med cone­head. – Engelska pro­peller head betyder egent­ligen ’pro­peller­nav’. –Ordet för­knippas också med mössor som har en liten pro­peller, pro­peller beanies.

[it-folkgrupper] [ändrad 28 september 2017]