propellerhead

propellerskalle eller propellerhuvud – kunnig men världs­främmande tek­niker eller pro­gram­me­rare – en nörd eller geek. Jäm­för med cone­head. – Engelska pro­peller head betyder egent­ligen pro­peller­nav. Ordet för­knippas också med mössor som har en liten pro­peller – pro­peller beanies.

[it-folkgrupper] [ändrad 28 september 2017]