provbänk

utrustning som används för att testa tekniska produkter; program som används för att testa andra program. Ursprunglig betydelse: bänk som man spänner fast utrustningen som ska testas på. –På engelska: testbed, test bed. – Testbed råförsvenskas ibland till ”testbädd”.

[testning] [ändrad 3 oktober 2018]