program

komplett uppsättning instruktioner, med början och slut, som utför en eller flera uppgifter i en dator. – Program delas upp i flera slag:

– Man skiljer också mellan interaktiva program, som förutsätter att en användare sitter vid datorn och ger den instruktioner, och batchprogram som kan köras utan mänsklig tillsyn (bortsett från risken för tekniska fel). – En serie instruktioner som utför en specifik uppgift men som inte inte fungerar som ett komplett program kallas för rutin (se drivrutin). Se också skript. – Ordet program i betydelsen ett eller flera program kan användas i stället för programvara eller mjukvara. – Läs mer i artikeln om ordet mjukvara.

[mjukvara] [ändrad 14 november 2018]