provdrift

(pilot test, pilot operation, trial operation) – användning av ett tekniskt system i praktisk drift, men vanligtvis i begränsad omfattning, i syfte att se hur bra det fungerar. Man har alltså inte bestämt sig för att använda systemet i full skala, i varje fall inte i befintligt skick. – Talar man i stället om provkörning (trial run) brukar man mena en relativt kortvarig testning, vanligtvis inte i driftsmiljö.

[drift] [testning] [ändrad 29 maj 2020]