proximity

närhet, som i ”i närheten”. Alltså inte närhet som i ’direktkontakt’. Även i vissa sammanhang: avstånd – hur långt ifrån varandra olika saker är. – Observera att proxy som i proxyserver inte är en kortform av proximity, utan ett annat ord som betyder ’ombud’.

[språktips]