proximity

närhet, som i ”i närheten”. Alltså inte närhet som i direktkontakt. Även i vissa sammanhang: avstånd – hur nära varandra olika saker är. – Observera att proxy som i proxyserver inte är en kortform av proximity: proxy är ett annat ord som betyder ombud.

[språktips] [ändrad 23 september 2019]